ขายเงิน M C9 ( Continent of the Ninth )


ราคาไหม่ตอนนี้คือ M ละ 15 บาท !!!
ราคาในการขาย 1M =  15 บาท ( New ! )
( * 100K = 1แสน  /  1M = 1ล้าน  )

ราคา การโอน ( ดูวิธีการชำระ )
150 บาท = 10M 
300 บาท = 20M 
450 บาท = 30M 
750 บาท = 50M 
1500 บาท = 100M ( Hot! )
3000 บาท = 200M ( Hot! )

ราคา บัตรเงินสด True ดูวิธีการชำระ )
( หักค่าทำเนียม 15% จึงได้น้อยกว่าการโอน )
50 true = 2.8M 
90 true = 5.1M 
150 true = 8.5M 
300 true = 17M  
500 true = 28.3M 
1000 true = 56.7M  ( Hot! )