ขายเงิน M C9 ( Continent of the Ninth )ราคาไหม่ตอนนี้คือ M ละ 16 บาท !!!
ราคาในการขาย 100K = 1.6บาท ( New ! )
ราคาในการขาย 1M =  16 บาท ( New ! )
( * 100K = 1แสน  /  1M = 1ล้าน  )

ราคา การโอน ( ดูวิธีการชำระ )
160 บาท = 10M 
320 บาท = 20M 
480 บาท = 30M 
800 บาท = 50M 
1600 บาท = 100M ( Hot! )
3200 บาท = 200M ( Hot! )

ราคา บัตรเงินสด True ดูวิธีการชำระ )
( หักค่าทำเนียม 10% จึงได้น้อยกว่าการโอน )
50 true = 2.8M 
90 true = 5.0M 
150 true = 8.4M 
300 true = 16.8M  
500 true = 28.0M 
1000 true = 56M  ( Hot! )