ขายเงิน M C9 ( Continent of the Ninth )


ราคาไหม่ตอนนี้คือ M ละ 18 บาท !!!
ราคาในการขาย 1M =  18 บาท ( New ! )
( * 100K = 1แสน  /  1M = 1ล้าน  )

ราคา การโอน ( ดูวิธีการชำระ )
180 บาท = 10M 
360 บาท = 20M 
540 บาท = 30M 
900 บาท = 50M 
1800 บาท = 100M ( Hot! )
3600 บาท = 200M ( Hot! )

ราคา บัตรเงินสด True ดูวิธีการชำระ )
( หักค่าทำเนียม 10% จึงได้น้อยกว่าการโอน )
50 true = 2.5M 
90 true = 4.5M 
150 true = 7.5M 
300 true = 15.0M  
500 true = 25.0M 
1000 true = 50M  ( Hot! )